logo   Hazeleerstraat 66
9400 Okegem (Ninove)
Tel. 053/67.11.96 Gsm 0475/37.78.25
E-mail ons
 

Permanent gesloten
Alleen nog op afspraak

 
   
   
 
  Naamloos document
     
 

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, tekeningen,scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopie├źn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van Meubelen Gies BV . Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website.
Links
Deze website bevat links naar websites van derden en andere partijen . Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door ons houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.
Persoonsgegevens
Wanneer u zich registreert bij Meubelen Gies BV, vragen we u een paar gegevens in te vullen. wij zullen nooit deze informatie aan iemand bekend maken, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. Verder kan u zelf beslissen, welke informatie u publiek wil maken. De informatie zal gebruikt worden enkel in verband met onze communcatie, we zullen u nooit contacteren voor iets dat hiermee geen verband houdt.
GDPR 25/5/2018
Onze website gebruikt een beveiligde verbinding via https met SSL-certificaat.Meubelen Gies BV zal volgende gegevens(email, telnr, naam, adres) bijhouden zolang nodig voor communicatie of verkoop, daarna zullen de persoonsgegevens gewist worden. Deze gegevens kunnen ten allentijden opgevraagd worden en indien nodig ook verwijderd worden op vraag. Verwijderen persoonsgegevens.
Cookies
Om U een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een "cookie" is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer. Deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan onze site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. (Let op, voor deze website moeten cookies toegelaten worden.)
Melding van schending van privacy
Indien u meent dat Meubelen Gies BV onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt u verzocht om ons daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op volgende link. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.
Schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.
Gebruiksvoorwaarden
Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder effici├źnt wordt gemaakt.
De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom .
De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan de maker te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.
De website niet herhaaldelijk te bestoken met emails, ook niet via de voorhande invulformulieren op de betreffende websites.

Informatie op de website
De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Wij staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen of te verwijderen. Wij beslissen ook zelf welke informatie wij nuttig achten op deze websites te tonen.
Contacteer de webmaster van deze site.

 
     
      Gebruiksvoorwaarden Privacy Meubelen Gies © 2022 Designed by ICT Luc Powered by Protagonist